top of page
smart-boy-dressed-in-gray-shirt-makes-a-robot-from-2021-08-27-09-27-18-utc.jpeg

תכיר איתנו

עמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה

מי אנחנו? 

אומר המדען ג'אבר בן חייאן: "המחויבות של מי שעוסק בכימיה היא לעבוד ולבצע ניסויים, שכן הידע אינו מתקבל אלא דרכם."

אומר המדען אבן אלהיתם: "נתחיל את החקירה על ידי התבוננות בכל הקיימות, בחקירת התנהגות הראיות, בהבחנת מאפייני החלקיקים ובאיסוף המידע הקשור לראיה במהלך הראייה, ואת הפרטים הקבועים שאינם משתנים, ואת הגלוי שאין בו ספק באופן התחושה."

צוות העמותה מורכב מ-50 עובדים, אקדמאים ומומחים בתחומים השונים במדע וטכנולוגיה, וכן סטודנטים לתואר שני ותלמידים מוכשרים המייחסים להביא שינוי חיובי בחברה הערבית דרך הגברת מעמד המדע והטכנולוגיה המתקדמת בכל תחומיה, והשפעתם התרבותית והחינוכית בתהליך הפיתוח הכלכלי והחברתי בחברה הערבית.

הפעילות של העמותה מכוונת לקידום היכולות המדעיות והטכנולוגיות, מיומנויות החקירה המדעית, החשיבה הביקורתית והיצירתיות המחשבתית מצד אחד, וקידום מאפיינים מתקדמים בתלמידים מצד שני, דרך ניסויים מדעיים ומעשיים המשולבים בתוכניות חינוכיות שתוכננו במיוחד על ידי צוות מומחה בתחום הפיתוח, ההובלה החינוכית-החברתית והמדעית, לבניית דורות של מדענים ומנהיגים לעתיד.


אלרואד למדע וטכנולוגיה הם עמותה ערבית רשומה ללא מטרות רווח, שנוסדה בשנת 2009 על ידי אקדמאים ערביים לקידום המדע והטכנולוגיה בקרב החברה הערבית בארץ.


אלרואד פועלים להכרה של התלמידים למדע המודרני מגיל צעיר ועד גיל הבגרות, לפיתוח התכניות הלימודיות המדעיות, לפיתוח כלים חדשים למורי המדעים כדי להמיר את המדע מתיאורטי למעשי ולהתאימו לכלים הגלובליים של המאה ה-21. בנוסף, אלרואדפועלים לקידום היכולות של האקדמאים הערביים, המדענים והמהנדסים, על מנת לשפר את רמת הייצור המקומי ולהתעדכן עם ההתקדמות העולמית בתחום זה.


לאגודה שניים סניפים המכסים את הארץ:

סניף המשולש - באקה אל-גרביה
סניף הצפון - טמרה

bottom of page