top of page

הייעוץ החינוכי

המדריכים מוכשרים באופן מעמיק להצגת חוויה חינוכית אפקטיבית והוליסטית לכל התלמידים, עם הדגש על סיוע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.

ההכשרות וההסמכה הם אחת הגורמים החשובים ביותר התומכים בהצגת חוויה חינוכית איכותית. בהקשר זה, הצוות שלנו מתמקד במחויבות גבוהה להכשרה מתקדמת והוליסטית של המדריכים.

המדריכים בצוות שלנו אינם רק בעלי השכלה אקדמאית, אלא הם גם מעורבים בהכשרות מעמיקות ובהשלמות אקדמאיות, מקצועיות וחינוכיות. ההכשרות וההשלמות אלה מתבצעות על ידי צוות מומחה בתחום המדעים ובאמנויות ההובלה החינוכית-החברתית. המדריכים מכירים באמצעותן את הניסויים המדעיים השונים ואת השיטות השונות להוראת המדע באופן מעניין ומסיבי לתלמידים.

ההכשרות והסדנאות אלו אינן מוגבלות רק להעברת מידע, אלא מטרתן היא גם להכשיר את המדריכים באופן מלא להתמודדות עם התלמידים ולספק להם תמיכה בדרכים שונות. המדריכים מקבלים ערכים וכישורים מגוונים המסייעים להם לתרום לפיתוח ולשיפור אישיות התלמידים ולחיזוק יכולותיהם. המטרה היא שיהיה להם את היכולת לעודד את התלמידים לבטא את דעותיהם, לשפר את ביטחון העצמי שלהם, ולעודדם להפגין אמיצות ומקצועיות בביצוע פעילויות שונות.
בנוסף לגישה החינוכית הזו, המדריכים גם מקבלים הכשרות מעשיות המתמקדות באופן בו ניתן להתאים את התוכן החינוכי והניסויים המדעיים לדורות השונים. נספק מבט מעמיק לתכונות כל דור ולאתגרים שעשויים להתעורר בו. ומשום שאנו רואים חשיבות בהצגת חוויה חינוכית הוליסטית, המדריכים מקבלים הכשרה מיוחדת להתמודדות עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים, היה מדובר בחירשים או בעיוורים, או בתלמידים המתמודדים עם קשיים מסוימים, היה הם פסיכולוגיים או חינוכיים. התמקדות זו בהכשרת הצוות מבטיחה לנו את הספקת שירות חינוכי באיכות גבוהה המגיב לצרכים של כל התלמידים.


משתתפי התוכנית

100

המשתתפים עד היום

2

הישובים הנכללים בתוכנית

תמנות מהתוכנית

bottom of page