top of page

קורסי המדעים

בעיצומם הייחודי והאינטראקטיבי, קורסי המדעים שבגםעיית הראשונים מעלים את התלמידים לרמות חדשות של מודעות מדעית, העשירה את חוויית הלמידה שלהם ומעודדת אותם להמשיך במסע הגילוי.

קורסי המדעים בעמותת האלרואד מעניקים לתלמידים הזדמנות לחקור את עולם המדעים באופן מקרוב באמצעות ניסויים חיים ודוגמאות מדעיות שהם יכולים לשמר.

בעמותת אלרואד, אנו בונים גשרים בין התלמידים ובין עולם המדע, ומספקים להם חווית למידה בלתי נדירה. המחויבות שאנו נושאים היא לא רק במתן המידע המדעי, אלא בהמרת התלמידים לחוקרים המזוינים בכלים ובמודעות הדרושים לגילוי העולם שמסביבם. דרך הקורסים האינטראקטיביים שלנו, אנו מוודאים שכל תלמיד מבין לעומק את הנושאים הנלמדים.בהתבוננות בייחודיות של הקורסים שלנו, ניתן לראות כי כל קורס מכיל סדרה של נושאים מתקדמים המוצגים בשיטות חיוניות ואינטראקטיביות. שיטות אלו מבטיחות לתלמידים את היכולת לראות לעומק את המדע ולהבין אותו מזוויות שונות. מה שמוסיף להתרגשות הוא שהתלמידים יכולים גם לבצע ניסויים מדעיים בעצמם, מה שמספק להם הבנה פרקטית ותיאורטית של המושגים שהם לומדים.אך הדבר אינו מסתיים בניסויים לבדם; ככל שהקורס מתקדם, התלמידים לומדים גם איך לבנות דוגמאות מדעיות שמייצגות את המושגים שלמדו. דוגמאות אלו אינן להצגה בלבד, אלא התלמידים יכולים לקחת אותן הביתה, מה שמאפשר להם לשתף את מה שלמדו עם חברי המשפחה והחברים. סוג זה של למידה אינטראקטיבית הופך את המדע לחי ולממשי לתלמידים, במקום להיות מידע תיאורטי.

בסיום, עמותת אלרואד עובדת ללא הרף כדי להבטיח חווית למידה עמוקה ומוחלטת בתחום המדעים. על ידי התמקדות בלמידה הפרקטית והאינטראקטיבית, אנו שואפים להופיע את התלמידים ולעודד אותם לאמץ את המחקר והחדשנות כחלק בלתי נפרד ממסע הלמידה שלהם.


משתתפי התוכנית

20000

המשתתפים עד היום

30

הישובים הנכללים בתוכנית

תמנות מהתוכנית

bottom of page