top of page

תוכנית אלנוכבא

תוכנית "אלנוכבא" היא יוזמה חינוכית מיוחדת המכוונת לתמיכה בבוגרי התואר הראשון בתחומי המדע והטכנולוגיה, והנחייתם לקראת מסלול אקדמי מוצלח בתארים מתקדמים.


תוכנית "אלנוכבא" מספקת הדרכה ותמיכה לבוגרי התואר הראשון במדע וטכנולוגיה, ומסייעת להם לקבל החלטות מושכלות לגבי המשך לתארים מתקדמים ולהשיג הצטיינות אקדמית.


תוכנית "אלנוכבא" היא שער חינוכי מרשים המיועד במיוחד לתמיכה בבוגרי התואר הראשון, או אלה הנמצאים בסיום לימודי התואר הראשון, בתחומי המדע והטכנולוגיה. התוכנית מיועדת לספק תמיכה והדרכה לסטודנטים, כדי לעזור להם לקבל החלטות מושכלות לגבי עתידם האקדמי. מטרת התוכנית היא להקל על התהליך של הרשמה לתארים מתקדמים באוניברסיטאות ובמכללות המכובדות בארץ.


בפרטי התוכנית, היא ממשיכה למשך שישה חודשים. במהלך התכנית, הסטודנטים מלווים על ידי סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים מהאוניברסיטאות המרכזיות בארץ. הליווי הזה מספק הזדמנות ייחודית לסטודנטים לרכוש מיומנויות וכלים שיסייעו להם בהשגת הצטיינות אקדמית. במהלך התוכנית, הסטודנטים לומדים איך להירשם לתואר שני, איך לבחור במעבדה המתאימה, כיצד לפנות למנחה מוביל, ומיומנויות אחרות בגבעה האקדמית והאישית.

הרעיון להקמת התוכנית הגיע כתגובה לאתגרים ולחששות שהביעו רבים מבוגרי התואר הראשון. רבים מהם מתמודדים עם קשיים ותהיות בנוגע לתארים המתקדמים, וכיצד להשיג בהם הצטיינות. לכן, מטרת התוכנית היא להדריך אותם ולעזור להם להתמודד עם אתגרים אלו ולנצל את יכולותיהם האקדמיות למקסימום.


בסיום התוכנית, המשתתפים מקבלים תעודה רשמית להשלמת התוכנית המוכרת במוסדות החינוך הגבוה. ולאחר מכן, המשתתפים המצטיינים, אשר הראו מחויבות ומשתתפות פעילה, יזכו להזדמנות להירשם ישירות לתוכנית המתקדמת "תמקין" במחזור הבא.

משתתפי התוכנית

500

המשתתפים עד היום

20

הישובים הנכללים בתוכנית

תמנות מהתוכנית

bottom of page