top of page

תוכנית תמקין

תוכנה ייחודית המיועדת במיוחד לתמיכה בסטודנטים הערבים המתקבלים לתוארים מתקדמים בתחומי המדע והטכנולוגיה, שבה הם מקבלים סדרת כלים וסדנאות המחזקות את היכולות האישיות והמקצועית שלהם.

המטרה של התוכנה היא לספק לסטודנטים הערבים לתארים מתקדמים את היכולות הדרושות להשגת התעודפות בתחומי המדע והטכנולוגיה, ולעבור את האתגרים שעשויים להתעורר במהלך המסע האקדמאי והמקצועי שלהם.

תוכנית "תמקין" מייצגת יוזמה פורצת דרך המיועדת במיוחד לתמיכה בסטודנטים הערבים לתארים מתקדמים בתחומי המדע והטכנולוגיה, אם הם סטודנטים למאגיסטר או לדוקטורט. דרך התוכנה זו, ניתן התמיכה הנדרשת למשתתפים על מנת לחזק את היכולות האישיות והמקצועית שלהם. התוכנה הותאמה במיוחד כדי לספק כלים מעשיים העוזרים לסטודנטים לפתח את המסע המקצועי שלהם בעתיד, אם במהלך ההשכלה האקדמאית הנוכחית שלהם, במהלך הפוסט-דוקטורט או אף במהלך העבודה לאחר השגת התואר.בהתייחס לתוכן התוכנה, אנו מוצאים כי היא מציעה מגוון סדנאות המתמקדות בפיתוח מגוון רחב של יכולות, כולל ניהול זמן, ניהול פרויקטים, ייסוד חברות צעירות וכלים להכשרה האישית. התוכנה גם מציעה הדרכה מיוחדת לסטודנטים המעוניינים להמשיך לפוסט-דקטורט, וכן מיומנויות בתקשורת יעילה והצגה בפני קהל.סדנאות אלו מספקות למשתתפים כלים מעשיים שמאפשרים להם להתמודד עם האתגרים השונים שהם עשויים להתקל בהם בעולם האקדמיה ובשוק העבודה. כדאי לציין כי המשתתפים בתוכנה זו, לאחר שהם מסיימים אותה, מקבלים תעודת סיום רשמית. ולא רק זאת, הם גם מצטרפים לרשת של חוקרים וחוקרות ערביים, דבר שמאפשר להם לנצל את הרשת הזו לצורך פיתוח המסלול המקצועי שלהם בעתיד.


התוכנה הושקה כתגובה לצורך הדחוף שהוצג על ידי הרבה סטודנטים ערביים לתארים מתקדמים, שהצביעו על קיומה של בעיות מסוימות הקשורות ליכולות האישיות והמקצועיות, שמגבילות אותם ומפריעות להם להתקדם בקריירה ולהשתמש ביכולותיהם למקסימום.


משתתפי התוכנית

1000

המשתתפים עד היום

20

הישובים הנכללים בתוכנית

תמנות מהתוכנית

bottom of page