top of page
IMG_3750-Edit.jpeg

Education

Developing the students’ scientific and technological capabilities to raise the level of science and technology in the Arab society, by following the experimental scientific research approach and building scientific products in an interesting way that contributes to students’ interest in the subject and their excitement towards it, in addition to refining their creative skills.

department programs

DSC09944.jpeg

An increase in the number of outstanding Arab students to learn scientific and technological fields in secondary schools and universities

WhatsApp Image 2021-06-21 at 1.09.13 PM (2).png

Educational Counseling Department

In addition to the university specialization of the counselors, they also receive scientific, professional and educational complements from a staff specialized in the field of science and educational-social leadership.

2016-06-18 21.07.41-Edit.jpg

Mobile Lab

The Mobile Labs revive science days from early childhood to high school, north and south, in Arab society.

DSC08224.jpg

Optimum Psychometry

An innovative educational institute, behind which stands a group of pioneering young academics, with great experience in the field of psychometrics and in the various fields of education and counseling.

DSC09944.jpeg

An increase in the number of outstanding Arab students to learn scientific and technological fields in secondary schools and universities

היחידה לבתי הספר

היחידה לבתי הספר בעמותת אלרואד הוא אבן הפינה בפיתוח וחיזוק המודעות המדעית בין הנעורים הערביים.

היחידה מבקשת לספק באופן עקבי חוויית למידה יוצאת דופן בתחומי המדע והטכנולוגיה, דרך תוכניות ויוזמות מצטיינות המתמקדות באינטראקטיביות וביישום המושגים המדעיים. הפרק מיוחד בהצגתו של פעילויות למידה אינטראקטיביות, כולל "ג'וואלת המדע", תוכניות הכשרה למדריכים, ותוכניות מיוחדות לתלמידים המצטיינים בחברה הערבית. המטרה העיקרית היא להכין דור שיהיה מסוגל להתחרות ולחדש בתחומי המדע והטכנולוגיה ברמה המקומית והבינלאומית.החזון:

בלב עמותת אלרואד, אנחנו מאמינים שהמדע והחינוך הם הבסיס להתקדמות החברה ולהתפרצותה. לכן, אנו שואפים לספק חוויית למידה ייחודית בתחומי המדע והטכנולוגיה, במטרה להכין דור של צעירים ערביים יצירתיים ומצטיינים, שיהיו מסוגלים להתמודד ולהשפיע בתחומים המדעיים ברמה הלאומית והבינלאומית.קהל היעד:

אנו ממוקדים בתלמידים ותלמידות הבתי ספר מכל הגילאים, החל מהילדות המוקדמת ועד לשלב התיכון. אנו גם מקנים תשומת לב מיוחדת לתלמידים המצטיינים ולאלה שיש להם יכולת גבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיה. אנו גם שואפים לתמוך בתלמידים עם צרכים מיוחדים ולספק להם תוכניות למידה מותאמות אישית.


המטרות:

1. חיזוק המודעות המדעית: אנחנו שואפים לחזק את המודעות המדעית והמחקרית של התלמידים ולעודד אותם לחקור ולגלות.

2. אינטראקטיביות בחינוך: דרך התוכניות המצטיינות שלנו, אנו מבטיחים את העברת המידע בשיטות אינטראקטיביות ומהנות, כמו הופעות מדעיות וסדנאות.

3. היישום של התיאוריות המדעיות: אנו מתמקדים ביישום המושגים המדעיים דרך ניסויים מעשיים ופרויקטים, כאשר התלמידים יש להם הזדמנות ליישם את מה שהם לומדים.

4. פיתוח מיומנויות אישיות: לצד הלמידה המדעית, אנו מתמקדים בפיתוח המיומנויות האישיות של התלמידים, כמו מנהיגות, תקשורת, ועבודה צוותית.

5. בניית שותפויות אסטרטגיות: אנו שואפים לבנות שותפויות עם המוסדות החינוכיים והאוניברסיטאות כדי להבטיח את המשך התמיכה והפיתוח של התוכניות שלנו.

6. חיזוק תפקיד האקדמאים הערביים: דרך התוכניות שלנו, אנו מכוונים לעודד ולתמוך באקדמאים ובחוקרים הערביים להשתתפות פעילה בקהל המדעי.


דרך השגת החזון הזה והכוונת המאמצים שלנו לכיוון המטרות האלו, אנו מקווים להשיג אפקט חיובי על הרמה החינוכית והמדעית בחברה הערבית.

bottom of page