top of page
P1020663.JPG

יחידת האקדמאים

בשנים האחרונות הממשלה קידמה תכנית להגברת הרישום ללימודי תואר ראשון בחברה הערבית. עמותת אלרואד מאמינה שאמפקט הלימודים האקדמאים מתעצם בלימודי מחקר ויזמות, ועל כן אלרואד פועלת לקידום לימודי תואר שני ושלישי.

יחידת האקדמאים

העמותה אלרואד למדע וטכנולוגיה פועלת לשדרוג רמת התלמידים הערבים בתחומי המדע והטכנולוגיה, מציעה חווית לימוד יוצאת דופן שמטרתה היא להעבירם מהיותם לומדים להיותם מחדשים בתחומים החיוניים הללו.

החזון: אנו מתחשקים בעמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה לתמוך ולחזק את אחוז התלמידים והתלמידות הערביים המצטיינים בביצועים מעולים בשלבים המתקדמים של החינוך, במיוחד בתחומי המדע והטכנולוגיה. אנו רואים כי התמיכה הזו מייצגת צעד קרדינלי לעבר בניית חברה מתקדמת וחדשנית יותר.

הקהל המטרה: אנו מכוונים לתמוך בתלמידים ובתלמידות הערביים בתוארים המתקדמים, אם הם בתואר הראשון, השני או השלישי, אשר ממשיכים את לימודיהם במוסדות האקדמיים השונים בארץ.

המטרות: אנו שואפים להגביר את אחוז התלמידים הערבים בשלבים המתקדמים של החינוך בתחומי המדע והטכנולוגיה. אנו גם רוצים לבנות רשת חזקה שתכלול את המדענים הערבים, במיוחד בוגרי תוכניות "אל-רוואד" מכל אוניברסיטאות הארץ. רשת זו תאפשר לחזק את הזדמנויות לשותפות ולרשת עם המדענים ולבנות תמיכה בר קיימא לאקדמאים הערבים. ולא רק זאת, אנו רוצים להשפיע באופן חיובי על החברה דרך הנצלת יכולות האקדמאים הללו ליצירת שינוי חברתי. ולבסוף, אנו שואפים לחזק את מנגנוני המצוינות של התלמידים הערבים, תוך ספק להם את הידע והניסיון הדרושים לספק ייעוץ ולקבל החלטות במקומות העבודה האקדמיים, התעשייתיים והממשלתיים.

לסיום, העמותה אלרואד למדע וטכנולוגיה מציעה תוכניות לימוד במטרה להשיג מצוינות גבוהה יותר לתלמידים הערבים בתחומים המדעיים והטכנולוגיים, תוך שימת דגש על התפקיד הפעיל אשר הם יכולים לשחק בפיתוח החברה והשגת התקדמות.

תוכניות היחידה

bottom of page