top of page

WorkUp

התוכנית "וורק-אפ", שהושקה על ידי עמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה, היא יוזמה שמטרתה לתמוך באקדמאים הערביים ולאפשר להם להיכנס לעולם המדע והטכנולוגיה בביטחון.

התוכנית "וורק-אפ" מטרתה לפתח ולחזק את מיומנויות הסטודנטים והבוגרים בתחומי המדע והטכנולוגיה, ולספק להם את התמיכה הדרושה להטמעה מוצלחת בשוק העבודה.

התוכנית "וורק-אפ" היא תוצאה של המאמצים של גמעיית הראשונים למדע וטכנולוגיה, והיא נועדה במיוחד לתמוך באקדמאים הערביים המבקשים לבנות את עתידם המקצועי בתחומי המדע והטכנולוגיה. יוזמה זו מגיעה בשיתוף פעולה עם רשות החדשנות וחברת "Talenteam" להשמה.
עמותת אלרואד היא ארגון ערבי ללא מטרת רווח המקדש את עצמו לחיזוק היכולות המדעיות והטכנולוגיות בחברה הערבית. הארגון הוקם על מנת למעט את הפערים בחינוך המדע והטכנולוגיה, החל מהילדות המוקדמת ועד לשלבים האקדמיים המתקדמים, עם המטרה לבנות חברה ערבית חזקה ברמה המדעית והכלכלית.בעמותת אלרואד, צוות של אקדמאים מן המקצוע הראשון משתפים פעולה בתחומים מדעיים וטכנולוגיים רחבים. אלה האקדמאים, היוצגים את הסטודנטים האקדמיים והמוכשרים, מתאחדים ברצונם לשנות את המציאות הערבית דרך השפעתם הייחודית על החברה.


התוכנית "Workup" מתמקדת במיוחד בסטודנטים ובוגרים בתחומים המדעיים, במיוחד באלה הקשורים למדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM). התוכנית מציעה מגוון רחב של שירותים המטרתם פיתוח מיומנויות אישיות ומקצועיות. באמצעות סדנאות מקצועיות, המשתתפים לומדים מיומנויות כמו חיפוש אחר עבודה, הכנה לראיונות עבודה, פיתוח קורות חיים, ומיומנויות נוספות שמסייעות להם להיטמע בשוק העבודה בצורה מוצלחת.בסיום התוכנית, המשתתפים מצוידים בכלים ובמיומנויות המאפשרים להם השלמה אפקטיבית בשוק העבודה, מגבירה את הסיכויים לבניית מסלול מקצועי מצליח בתחומי המדע והטכנולוגיה.


משתתפי התוכנית

700

המספר הכולל של המשתתפים

עד היום

15

ישובים נכללים בתוכנית

תמונות מהתוכנית

bottom of page