top of page

קייטנות

קייטנות עמותת אלרואד הן אחת הפעילויות הבולטות המתקיימות במסגרת האגודה. הקייטנות הללו מציעות חוויה חינוכית ייחודית המגבירה את ההנאה והלמידה כאחד, כאשר האגודה שואפת להגיע להצטיינות וחדשנות בין הצעירים.

בעת שבה השינויים מתרחשים במהירות גבוהה והחשיבות לחדשנות גוברת, קייטנות אגודת הראשונים מהוות מגדל אור לסטודנטים השואפים, ומייצרות גשר בין עולם הרעיונות לבין החדשנות והיישום המעשי.

קייטנות עמותת אלרואד הן נקודת מפגש דינמית לצעירים השואפים לחקור את תחומי המדע והטכנולוגיה. בקייטנות אלו, הרעיונות הופכים למציאות מוחשית והתיאוריות מתומשקות ליישומים מעשיים.תוכניות רבות ומגוונות: האגודה מציעה מגוון רחב של תוכניות המותאמות אישית לתחומי העניין וההעדפות של הצעירים בתחומים שונים. בין אם הם מתעניינים במדעי החיים, או הם מומצאים צעירים בתחום הרובוטיקה, הקייטנה מציעה להם את ההזדמנות לחקור את התשוקות שלהם.הזדמנויות למידה מעשית: לא הוא כמו ללמוד מתוך הניסיון. בקייטנות, הסטודנטים מקבלים הזדמנות לבצע ניסויים מדעיים, לבנות פרויקטים, ולפתח דגמים ראשוניים באמצעות טכנולוגיות חדשניות כמו חיתוך בלייזר.


סדנאות מתקדמות: הסדנאות מציעות הזדמנות לסטודנטים להתמקד יותר בנושאים מסוימים, כמו תכנות, עיצוב בממדים שלושה, או אף אמנויות הבינה המלאכותית.


חיזוק השיתוף ורוח הצוות: לצד הגישה החינוכית, הקייטנות מחזקות במיומנויות התקשורת והשיתוף בין הסטודנטים, כאשר הם מומרחים לעבוד כצוות לפתרון האתגרים ולביצוע הפרויקטים.


תמיכה לאחר הקייטנה: האגודה מתעניינת במעקב אחר הסטודנטים גם לאחר סיום הקייטנה, על ידי הצעת קורסים להעמקה וסדנאות מתקדמות כדי לוודא את התקדמותם המתמדדת בתחומי המדע והטכנולוגיה.


לסיכום: קייטנות עמותת אלרואד הן פלטפורמה חינוכית חיה המגבירה את הלמידה וההנאה. הקייטנות מציעות לצעירים הערביים את ההזדמנות להצטיין ולהתעלות בתחומים מגוונים ומחזקות את הביטחון שלהם בעצמם וביכולתם ליצור ולחדש.


משתתפי התוכנית

80000

המספר הכולל של המשתתפים

עד היום

150

ישובים נכללים בתוכנית

תמונות מהתוכנית

bottom of page