top of page

תוכנית נבראס

התוכנית "נבראס" מעמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה מיועדת לתלמידי הכיתות השביעית והשמינית המצטיינים בחברה הערבית. אלה שבעלי יכולות גבוהות, בעיקר במדע, אשר אוהבים את עולם המדע והטכנולוגיה ויש להם המוטיבציה לפתח את יכולותיהם.

התוכנית שואפת להגביר את מספר התלמידים הערבים המצטיינים המתמחים בתחומי המדע והטכנולוגיה בבתי הספר התיכוניים ובאוניברסיטאות.

תוכנית "נבראס" מעמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה מיועדת לתלמידי הכיתות השביעית והשמינית המצטיינים בחברה הערבית. זו היא מיזם המכוון לשדרוג ופיתוח רמת החשיבה המדעית, המחקרית והטכנולוגית של המשתתפים דרך תוכניות בתחומי כדור הארץ והחלל, ותחומים בחשיבה החישובית והתכנות הממוחשבת. כמו כן, התוכנית מקדמת את התפתחות היכולות האישיות (ה"Soft-Skills") כגון: היוזמה, הביטחון העצמי, הביקורת הבונה, החשיבה מחוץ לקופסה, העבודה הקבוצתית ועוד.עמותת אלרואד מאמינה כי התהליך של פיתוח מחקרים אקדמיים וחוקרים בתחומי המדע וההייטק צריך להתחיל כבר בתלמידי הבתי הספר, דרך העברת תוכניות מדעיות וטכנולוגיות מתקדמות המיועדות לפתח כישורים טכנולוגיים ומחקריים חשובים לעתיד, לצד הכנסת תוכניות לפיתוח האישיות.תוכנית "נבראס" כוללת את התוכניות הבאות:


1. חקר מעניין בעולם כדור הארץ והחלל ומציאת הכוכב האופטימלי שבו האדם יוכל להתיישב.


2. פיתוח חשיבה בתחומי המדע השונים (טכנולוגיה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה).


3. פיתוח החשיבה החישובית, תכנות ובניית מערכות ארדואינו.


4. ראיונות עם דמויות מובילות מהחברה הערבית בתחומי המדע וההייטק.


5. פיתוח היכולות האישיות והמנהיגותיות של התלמידים.משתתפי התוכנית

500

המספר הכולל של המשתתפים

עד היום

5

ישובים נכללים בתוכנית

תמונות מהתוכנית

bottom of page