top of page
Team Talk

שיתופי פעולה ותמיכות

פועלים בקהילה

החל משנת 2022 בנק הפועלים (פועלים בקהילה) הושיטו יד לתמיכה בפעילות עמותת אלרואד  לקידום החינוך המדע והטכנולוגי בפריפיריה, זאת דרך תרומה להרחבת שני פרויקטים מרכזיים בעמותה:

1-    ניידת המדעים הכלל הרחבת ניסויים מדעיים, והגדלת הפצת הפרויקט לאלפי תלמידים בחברה הערבית, עם דגש על אוכלוסיות מוחלשות כולל הנגב.

2-    תערוכות מדע ניידות: הפועל להנגשת מערך מוזיאוני מדע אל תוך הקהילה. בנק הפועלים תומך בפיתוח תערוכות המדע והטכנולוגיה, אשר צפוי להתקיים בפעם הראשונה בחברה הערבית במהלך 2024.

h.png

 מוסדות אקדמיה

זה כבר 7 שנים עמותת אלרואד עובדת בשת"פ הדוק בפרויקטים שלה עם מוסדות אקדמיה ומחקר מובילים בארץ, כולל אונ' תל אביב, הטכניון, אונ' חיפה, האונ' העברית, אונ' בן גוריון בנגב. שת"פ עם מוסדות האקדמיה פועל בצורה אסטרטגית להביא לעליה במספר המדענים, החוקרים והיזמים מהחברה הערבית.

image.png
bottom of page