top of page

הכנסים

כנס אלרואד למדענים מהווה מגדל אור לעידוד והכוונת התלמידים הערביים להמשיך ללמידת חינוך גבוה ולהדגיש את חשיבות המחקר המדעי בתחומי המדע והטכנולוגיה.

דרך כנס אלרואד למדענים, מבקשת אגודת הראשונים להשיג שיתוף פעולה ותקשורת יעילה בין החוקרים הערביים הצעירים, ולחזק את ההתוודעות לחשיבות החינוך הגבוה והמחקר המדעי בקרב הקהל האקדמאי והתעשייתי.


בעידן שבו התקדמות בתחומי המדע והטכנולוגיה מתרחשת בצורה מהירה ברחבי העולם, כנס אלרואד למדענים מגיע כתחנה חשובה לעידוד הצעירים הערביים לנצל את הזדמנויות החינוך הגבוה ולהצטיין באקדמיה ובתעשייה. התוכנית שואפת להשרות בתלמידים השראה ולעודדם לגלות את היתרונות של המחקר המדעי, וזאת באמצעות הפעילויות וההרצאות שהכנס מציע.הכנס מהווה פלטפורמה לתלמידים לקבלת השראה והתבונה דרך התמודדות ישירה עם חוקרים בולטים בתחומי המדע והטכנולוגיה. הכנס מציע מבט מעמיק על איך לחפש הזדמנויות לימוד, איך להירשם לתוכניות לתואר מתקדם, ואיך להצטיין בקהל האקדמאי והתעשייתי.
דרך סדנאות העבודה שהכנס מציע, התלמידים מצוידים בכלים ובמיומנויות הדרושות להתפתחותם המקצועית. אם זה דרך מיומנויות חיפוש העבודה, או כיצד להתמודד ולתקשר עם חברות, או אף לפתח את יכולות המחקר שלהם.


לבסוף, כנס אלרואד למדענים שואף לבנות גשר יעיל בין התלמידים למקצוענים בתחומי המדע והטכנולוגיה, כדי להבטיח שהם יספקו את הטוב ביותר לחברה ולהביא להתקדמות מדעית וטכנולוגית שתגביר את עמדת החברה הערבית.


להכיר יותר על הכנס.

הכירו את הוועדה המארגנת של הכנס.

משתתפי התוכנית

1000

המספר הכולל של המשתתפים

עד היום

3

ישובים נכללים בתוכנית

תמונות מהתוכנית

bottom of page